Kontrakt: Modyfikacja systemu komunikacji głosowej VCS 3020X

16 listopada 2020 r. Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych podpisał z firmą MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING Umowę na „Modyfikację systemu komunikacji głosowej VCS3020X”. Zawarta Umowa, realizowana w latach 2020 – 2022, obejmuje między innymi wymianę urządzeń i aktualizację oprogramowania systemu VCS, w tym implementację nowych funkcjonalności zwiększających poziom jakości i bezpieczeństwa oraz wymianę i modyfikację stosu części zamiennych. Ponadto, w ramach Umowy zostaną dostarczone nowe stanowiska pracy systemu oraz przeprowadzone szkolenia dla personelu obsługi systemu i służb ruchu lotniczego (nawigatorów).

System komunikacji głosowej Voice Communications System (VCS) firmy FREQUENTIS został wprowadzony na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2004 roku w ramach pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki – kontraktu PL-L-LAA. Przeznaczony był do zabezpieczenia operacyjnego działań lotniczych grup poszukiwawczo – ratowniczych w ramach SAR (Search and Rescue).

W latach 2008 – 2010 w ramach podpisanej przez polskie Siły Powietrzne Umowy producent systemu, firma FREQUENTIS, wprowadził do pracy operacyjnej nowy system – VCS3020X.

Przeznaczeniem sieciowej wersji systemu VCS jest zapewnienie osobom funkcyjnym, odpowiedzialnym za dowodzenie, naprowadzanie i prowadzenie lotniczych akcji poszukiwawczo – ratowniczych, niezawodnego dostępu do radiostacji lotniczych rozmieszczonych na terenie całego kraju, jak również dostępu do środków łączności przewodowej. System VCS zbudowano w oparciu o 4 centrale (3 – stacjonarne, 1 – przenośno-przewoźna), do których podłączono 23 posterunki radiowe.

W latach 2014 – 2016 firma MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING, jako przedstawiciel firmy FREQUENTIS prowadziła serwisowanie systemu VCS 3020X.

Dobra i owocna wcześniejsza współpraca naszych Firm oraz pełniona przez firmę MEGMAR funkcja jedynego przedstawiciela firmy FREQUENTIS na rynku militarnym w Polsce, zaowocowała podpisaniem obustronnej umowy na podwykonawstwo w wyżej wymienionej Umowie. Firma FREQUENTIS jako podwykonawca gwarantuje dostęp do nowych elementów systemu oraz oprogramowania. Długoletnie i bogate doświadczenie firmy, w dostawach systemów komunikacji głosowej, zapewnia  rzetelne wykonanie Umowy, a w konsekwencji zapewnienie bezawaryjnej i ciągłej pracy zmodyfikowanego systemu.