To nas wyróżnia

Źródłem siły nie jest sprawność fizyczna. Siła wywodzi się z niezłomnej woli.

Stawianie na innowacyjność – Wyszukiwanie rozwiązań ciekawych technologicznie i nowoczesnych, tworzenie oferty produktowej firmy w oparciu o nie.

Oferowanie bezpieczeństwa – Oferowanie rozwiązań służących zapewnieniu ochrony ludzi i/lub użytkowanego przez nich sprzętu i wyposażenia.

Stosowanie etyki i  przestrzeganie prawa – Prowadzenie działań pozostających w ścisłej zgodzie z regulacjami obowiązującego prawa i zasadami etyki biznesowej.

Realizacja tematów nietypowych – Podejmowanie się realizacji dostaw niestandardowych i trudnych logistycznie. Ilość kontaktów w takich miejscach jak Stany Zjednoczone czy Indie oraz doświadczenie z zakresu dostaw sprzętu umożliwia nam pozyskiwanie urządzeń trudno dostępnych.
W 2008 roku z powodzeniem wykonaliśmy dostawę sprzętu i jego instalację dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu.

Skuteczność w działaniu – Zrealizowanie dotąd ponad 500 dostaw, w większości w oparciu o zamówienia publiczne. Nasze oferty wyróżnia wysoka staranność ich opracowania, zaś dostawy – spełnianie wymagań naszych odbiorców.

Rzetelność i  pasja – Zespół Megmar to ludzie młodzi, wykształceni i ambitni, zorientowani  na wyniki pracy. Dążenie do perfekcji w działaniu jest  nadrzędnym celem naszego zespołu. W działaniu towarzyszy nam duże zaangażowanie, a osiągane wyniki pozwalają czerpać z niego przyjemność.

Jakość potwierdzona referencjami – Walory jakościowe i eksploatacyjne naszych produktów potwierdzają ich użytkownicy. W porównaniach z produktami konkurencji nasze produkty bronią się same. Bywa, że cenowo są tańsze, a ich jakość produkty konkurencyjne przewyższa.

Wsparcie dla szczytnych celów – Odpowiedzialność społeczna i działalność charytatywna zajmują szczególne miejsce na liście naszych priorytetów. W miarę możliwości wspieramy innych. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W szczególności czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników, jesteśmy też otwarci na wspieranie lokalnych inicjatyw oraz pomoc przy promowaniu naszego miasta i jego utalentowanych mieszkańców.