Konstrukcje strzelnic z HESCO

Konstrukcje strzelnic z HESCO

Sprawdzona ochrona balistyczna.

Produkty HESCO – światowego lidera w produkcji konstrukcji do zapewnienia ochrony fizycznej, ochrony przed skutkami wybuchu oraz ochrony balistycznej doskonale znajdują zastosowanie przy budowie strzelnic. Hesco jest w posiadaniu udokumentowanych osiągnięć w zakresie ochrony przeciw balistycznej i przeciwwybuchowej. Systemy ochronne  HESCO to konstrukcje do budowy bezpiecznych obwałowań i kulochwytów na strzelnicach o różnym przeznaczeniu (wojskowe, rządowe, prywatne). Zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę przed ogniem bezpośrednim z broni małokalibrowej oraz przed skutkami pośredniego oddziaływania większych kalibrów. Po wypełnieniu piaskiem lub ziemią, jednostki tworzą bariery doskonałe zintegrowane bariery ochronne. Energia od pocisków z broni strzeleckiej różnego kalibru jest natychmiast absorbowana a pocisk jest natychmiast zatrzymywany na głębokości kilkunastu centymetrów po uderzeniu. Tempo montażu i udokumentowana niezawodność czyni produkty HESCO technologią wyboru do tego typu konstrukcji balistycznych.

Zespół doradczy HESCO na zapotrzebowanie jest w gotowości zapewnić ekspertyzy, oraz doradztwo w zakresie projektowania konstrukcji celem doboru możliwie najlepszego typu konstrukcji strzelnicy w zależności od jej przeznaczenia. Dzięki systemom HESCO budowa strzelnicy może być realizowana szybko, bez konieczności specjalnego przygotowywania terenu, a konstrukcje mogą być stałe lub tymczasowe zarówno w terenie płaskim jak i pofalowanym. Do wypełnienia jednostek HESCO stosować możemy różnego rodzaju materiał wypełniający: piasek, żużel, ziemia i inne kruszywo. Odpowiednio wypełnione jednostki HESCO absorbują pociski z broni strzeleckiej, czy rykoszety z małym prawdopodobieństwem odbicia rykoszetu.

100 metrów ściany wysokiej na 2 m może być zbudowane przez 3 osoby zespół wyposażony w odpowiedni maszynę (ładowarka, koparka) w czasie krótszym niż 2 godziny a w podstawie to tylko pas o szerokości 1,5 m.  Do budowy konwencjonalnego wał potrzeba byłoby w podstawie więcej niż 8 m i dużo więcej materiału piasku, kruszywa.