Indywidualny Komunikacyjny Zestaw Słuchawek ACCES

Indywidualny Komunikacyjny Zestaw Słuchawek ACCES został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakości ochrony słuchu. Projekt powstał przy wspólnym udziale Laboratorium Badań Sił Powietrznych USA oraz firmy Westone Laboratories. Firma Westone Laboratories jest powszechnie uważana za lidera w branży ochrony słuchu. Rozwój systemu ACCES doprowadził do powstania wersji dla załóg samolotów a końcowy produkt może być używany zarówno przez członków załogi statków powietrznych jak i personelu obsługi naziemnej.

Indywidualny Komunikacyjny Zestaw Słuchawek ACESS używany przez załogi statków powietrznych nie tylko zapewnia ochronę słuchu, ale pozwala również na komunikację w warunkach intensywnego hałasu o wysokim poziomie. Dzięki zastosowaniu pasywnego tłumienia hałasy docierające z zewnątrz są redukowane średnio o 30 dBA. Jest to możliwe dzięki integracji specjalistycznego kabla do komunikacji głosowej oraz indywidualnie dopasowywanych modułowych silikonowych słuchawek z odpowietrznikiem do wyrównania ciśnienia w kanale słuchowym. Każdy zestaw słuchawek projektowany jest na podstawie wcześniej wykonanych odlewów kanałów słuchowych i jest dopasowywany indywidualnie pod każdego użytkownika.

Materiały dodatkowe