Certyfikaty i uprawnienia

Firma MEGMAR L&C uzyskała liczne koncesje, uprawnienia i certyfikaty ważne dla prowadzonej działalności.
Poniżej lista aktualnych dokumentów tego typu wraz ze zdjęciami.

CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA, KONCESJE

Certyfikat 1: Koncesja nr B-023/2011 na obrót specjalny

Sierpień 2011 r.: MSWiA udzieliło firmie na okres 50 lat koncesji nr B-023/2011 na wytwarzanie i obrót bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym na terenie RP.

C1

Certyfikat 2: Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nr 3148H

Kwiecień 2016 r.: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji  nadało firmie Megmar Logistics & Consulting sp. z o.o., Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nr 3148H.

Certyfikat 3: Świadectwo Wiarygodności Ministerstwa Obrony Narodowej Departament Polityki Zbrojeniowej

Grudzień 2018: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej potwierdził wiarygodność naszej firmy dla potrzeb współpracy z NSPA .

Certyfikat 4: Certyfikat systemu AQAP 2110:2016

Marzec 2023 r.: Firma przeszła z wynikiem pozytywnym audyt systemu AQAP 2110:2016 w zakresie nadzoru nad projektowaniem, modernizacją i wytwarzaniem oraz dostawą i serwisem wyrobów, systemów i technologii o przeznaczeniu cywilnym, wojskowym i policyjnym. Certyfikat nr 801/A/2020.

 

Certyfikat 5: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Marzec 2023 r.: Firma recertyfikowała wdrożony i certyfikowany po raz pierwszy w 2012 r. System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015– Certyfikat nr 801/S/2020.

Certyfikat 6: Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli

Marzec 2023  r: Firma przeszła z wynikiem pozytywnym audyt Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Certyfikat nr 801/W/2020.

Certyfikat 7: Kancelaria tajna. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia

W swojej strukturze firma posiada pion ochrony – kancelarię tajną. Pracownicy firmy są uprawnieni do dostępu do informacji o klauzulach POUFNE i TAJNE. Świadectwo nr SBPKF007323T wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Certyfikat 8: Certyfikat TRACE

Wrzesień 2016 r.: Zakończona została weryfikacja firmy przez wywiadownię gospodarczą. Wiarygodność firmy potwierdza przyznany certyfikat.