SYSTEMY SZYBKIEGO ROZSTAWIANIA RAID I CART

ZAPORY DO POSPIESZNEGO ROZSTAWIANIA RAID I CART

Składane zapory maskująco-ochronne zaprojektowane z myślą o pospiesznym rozstawieniu celem zapewnienia właściwej ochrony rejonów ześrodkowania wojsk, zgrupowań wojskowych oraz ochrony ważniej infrastruktury, przy jednoczesnym zredukowaniu logistycznego obciążenia, nieodzownego do transportu zestawów w rejon przeznaczenia i ich rozstawienia. Jest to znakomite rozwiązanie do zapewnienia ochrony siłom własnym, sprzętu, amunicji, MPS i innych materiałów podczas realizacji operacji lądowych w dowolnym rejonie na ziemi. Stosowanie systemów pospiesznego rozstawiania RAID i CART w znacznym stopniu ogranicza angażowanie potencjału ludzkiego przy jednoczesnym skróceniu czasu budowy.

SYSTEM POSPIESZNIE ROZSTAWIANEJ ZAPORY „RAID”:

Jest to specjalnie zaprojektowana zapora maskująco-ochronna z zestawów HESCO, ułożona
w  przystosowanym do ciągnienia 20-stopowym kontenerze z zainstalowanym mechanizmem dystrybucyjno-zwalniającym. W zależności od typu zestawu,  dwuosobowy zespół  (kierowca + operator) może ustawić w terenie od 237 m do 333 m zapory ochronno-maskującej, przy czym jest to czynność stosunkowo łatwa, realizowana w czasie – około 2 minut, po czym następuje jej wypełnienie lokalnie występującym materiałem sypkim – wypełniaczem. System zapewnia natychmiastową ochronę przed naziemną obserwacją, a po jego wypełnieniu ochronę balistyczną i przeciwwybuchową, ochronę przed atakiem przy użyciu pojazdu (jak np. VBIED).   Kontener przewożony może być do rejonu przeznaczenia za pomocą pojazdów z systemem samo-załadowczym lub innych pojazdów ciężarowych o określonej nośności. Kontener spełnia wszystkie normy ISO dotyczące składowania i transportu.

SYSTEM POSPIESZNIE ROZSTAWIANEJ ZAPORY „CART”:

CART jest to system do pospiesznego rozstawienia zapory, składa się z podłączonych zestawów HESCO ułożonych na specjalnie zaprojektowanej palecie, wyposażonej w mechanizm zwalniający elementy zapory. Podczas rozkładania paleta jest ciągniona za pojazdem z napędem 4×4. System ten umożliwia ustawienie w bardzo krótkim czasie zapory przeciwpowodziowej, lub innej ochronnej konstrukcji na potrzeby militarne lub reagowania kryzysowego (np.: powódź).

Dzięki systemowi CART w czasie poniżej 1 minuty ustawić można 88 m bariery (zapory) gotowej do natychmiastowego wypełnienia dostępnym materiałem.

ZALETY SYSTEMU SZYBKIEGO ROZSTAWIANIA RAID (na przykładzie RAID 7):

 • Błyskawiczna ochrona przed obserwacją naziemną – zasłona  o długości 333 m, wysokości
  2,2 m ustawiana jest w mniej niż 2 minuty z możliwością połączenia kolejnego zestawu.
 • Bardziej racjonalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej 20-stopowego kontenera.
 • Ograniczenie ruchu pojazdów w czasie załadunku, transportu i rozładunku.
 • Znaczne ograniczenie personelu niezbędnego do ustawienia – 2 żołnierzy rozstawi i
  przygotuje barierę do wypełnienia.
 • Bardziej racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, kontenery można układać
  warstwowo do wysokości 5 warstw.
 • Możliwość mechanizacji prac na dużym froncie robót.
 • Sprzęt przyjazny środowisku – brak odpadów. Kontener po rozładunku można wykorzystać do
  innych celów (np. magazyn polowy) .
Produkt objęty serwisem

 • Zainteresowany? Napisz do nas!

 • Nie tego szukasz?

Materiały dodatkowe

 • BROSZURA PDF

  Szczegółowe informacje na temat systemu RAID.

 • FILM: RAID

  Nagranie na temat działania systemu RAID.