OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI OPBMR

Firma Bruhn NewTech oferuje gamę wyspecjalizowanych rozwiązań ratujących życie z zakresu OPBMR przeznaczonych do działań obronnych i z udziałem służb ratunkowych. Głównym elementem oferowanych przez firmę Bruhn rozwiązań jest oprogramowanie służące do zarządzania informacjami dotyczącymi zagrożeń CBRN. Proponowane systemy mogą działać niezależnie jako narzędzie do przewidywania, ostrzegania oraz raportowania jak również posłużyć do wsparcia integracji systemu czujników i rozszerzenia ich działania o dodatkowe funkcje związane z rozpoznaniem zdarzeń CBRN. Bezustannie rozwijamy nasze oprogramowanie przeznaczone dla personelu oraz platform będących bezpośrednio w miejscu incydentu jak i również Centrów Dowodzenia, które wykorzystują krytyczne dla zachowania świadomości sytuacyjnej zintegrowane systemy dowodzenia oraz komunikacji.

Oprogramowanie CBRN-Analysis jest światowym liderem rynku programów służących do zarzadzania informacjami CBRN, spełniających najnowsze standardy Ostrzegania oraz Raportowania. Oprogramowanie wspiera również Wywiadowcze Przygotowanie Środowiska Operacyjnego (IPOE), co pozwala użytkownikom umiejscowić znane, potencjalne zagrożenia w obszarach swojego działania. Oprogramowanie podlega kontroli eksportowej i jest traktowane jako Towar Wojskowy.

 Głównym przeznaczeniem oprogramowania CBRNE-Frontline jest wsparcie specjalistów nie odpowiadających za ostrzeganie oraz raportowanie.  Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na skupienie się na bierzącym incydencie, poprzez ręczne wprowadzanie lub pozyskiwanie danych z czujników lub przyrządów. Oprogramowanie podlega kontroli eksportowej i jest traktowane jako Towar Wojskowy.

Zalecane jest szkolenie z obsługi oprogramowania oraz osprzętu firmy Bruhn NewTech. Brak szczegółowego zrozumienia oprogramowania oraz regularnego programu szkoleniowego prowadzi do pogorszenia się umiejętności operatorów. Szkolenia prowadzone są przez personel posiadajacy rozległą wiedzę i mogą odbywać się zarówno u odbiorcy końcowego jak i w szkole NATO.

Materiały dodatkowe