Mobilny System Oceny Akustycznej (MASS)

Mobilny System Oceny Akustycznej (MASS) to wodna, przenośna strzelnica i narzędzie treningowe rozstawiane/składane z poziomu okrętu. MASS ocenia i analizuje powierzchniowe ćwiczenia artyleryjskie z użyciem ostrej amunicji , ćwiczenia z bronią klasy powietrze-ziemia oraz inne testy i zdarzenia.

MASS działa w taki sposób, że pocisk w momencie kontaktu z wodą wytwarza wykrywalną falę akustyczną. Charakterystykę tego rodzaju zdarzenia akustycznego można wykryć i dokładnie zlokalizować przy użyciu zestawu wodnych czujników akustycznych oraz technologii przetwarzania sygnałów cyfrowych.

System MASS składa się z czujników akustycznych, które są wbudowane w pięć boi. W przypadku wystąpienia zdarzenia akustycznego, boje przeprowadzają triangulację lokalizacji uderzenia. Odbiorniki satelitarne GPS (Global-Positioning) dostarczają dokładne dane o położeniu boi i platform strzelniczych. Po wykryciu uderzenia, boje przekazują dane do jednostki sterującej systemu znajdującej się na platformie pomocniczej. Jednostka sterująca kalkuluje i wyświetla lokalizację uderzenia pocisku w czasie rzeczywistym i przekazuje informacje do platformy strzelniczej.

Materiały dodatkowe