ARGON ELECTRONICS – TRENAŻEROWY SYSTEM SZKOLENIA DLA ODDZIAŁÓW OPBMR

Zapewnienie realistycznych, angażujących szkoleń z wykrywania bojowych środków trujących (BŚT) oraz materiałów niebezpiecznych, które jednocześnie byłyby szkoleniami bezpiecznymi i przyjaznymi środowisku zawsze było wyzwaniem. Wyzwaniem o tyle trudnym gdyż przeprowadzane szkolenia powinny być elastyczne oraz wydajne ekonomicznie dla osób szkolonych.

Szkolenia z użyciem prawdziwych środków bojowych mają ogromne znaczenie, nie mniej jednak nie spełniają swojej roli w przypadku gdy szkoleni rozpoczynają dopiero naukę obsługi swoich detektorów. Są one również trudne do zorganizowania ze względu na obostrzenia prawne jakie obowiązują podczas korzystaniu z takich substancji.

Gdy planowane są ćwiczenia dotyczące nowoczesnych zagrożeń CBRNe/Substancji Niebezpiecznych należy opracować szereg różnych scenariuszy. Mogą to być np.: skryte przeszukiwanie laboratorium, improwizowane chemiczne ładunki wybuchowe, rekonesans/przeszukiwania terenu na dużą i małą skalę, określanie zagrożeń lub dekontaminacja. W celu zapewnienia gotowości bojowej oddziałów, wszystkie powyższe scenariusze muszą być przećwiczone pomimo potencjalnych problemów organizacyjnych związanych z ograniczeniami prawnymi.

Trenażery detektorów bojowych środków trujących, substancji promieniotwórczych oraz materiałów niebezpiecznych, pozwolą waszym oddziałom ćwiczyć z urządzeniami, które wyglądają i zachowują się jak urządzanie wykorzystywane podczas prawdziwych zagrożeń. Różnica polega na tym, iż wszystkie te działania można wykonać bez ograniczeń związanych z imitatorami skażeń, źródłami promieniowania i innymi aktywnymi substancjami niebezpiecznymi.

Dzięki bliskiej współpracy z producentami detektorów, jesteśmy w stanie zaoferować jedne z najczęściej wykorzystywanych urządzeń na rynku, między innymi urządzenia firm Smiths Detection, Proengine, Bruker Daltonics, Environics, Thermo Scientific praz Mirion/Canberra.

Materiały dodatkowe