Polityka jakości

Firma MEGMAR L&C jest znana z niezwykle wysokiej jakości dostarczanych produktów i rozwiązań.
Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać taki stan rzeczy i każdego dnia udowadniać, że zasługujemy na zaufanie, jakim darzą nas nasi Klienci, Partnerzy i Pracownicy.

Jesteśmy w życiu tym, co wielokrotnie robimy.

Doskonałość, zatem, nie jest jednorazową czynnością, lecz nawykiem.

Cele firmy MEGMAR L&C w zakresie polityki jakościowej:

 • Realizacja zleceń na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z normami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawa
 • Uzyskiwanie stałego wzrostu satysfakcji Klientów
 • Budowanie marki i dbałość o dobry wizerunek Firmy
 • Podnoszenie świadomości jakościowej na każdym poziomie zarządzania

Cele te są realizowane poprzez:

 • Dokładne rozpoznanie potrzeb i wymagań klienta oraz przestrzeganie ich przy realizacji zleceń
 • Promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętym Zintegrowanym Systemem Jakości z zastosowaniem wymagań WSK oraz AQAP
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu, jego wiedzy w zakresie uregulowań prawnych oraz jego świadomości odnośnie odpowiedzialności za jakość w zakresie objętym działalnością
 • Konsekwentną realizację oraz ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Jakości według normy ISO 9001 z elementami AQAP 2110 i zastosowaniem wymagań WSK

Zapewniamy, że nasza polityka jakości:

 • Jest znana, rozumiana i przestrzegana w Firmie
 • Jest przeglądana i dostosowywana do zmieniających się okoliczności w ustalonych odstępach czasowych
 • Jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron