Elastyczne pokrycia drogowe (Faun Trackway)

ELASTYCZNE POKRYCIA DROGOWE (FAUN TRACKWAY)

Współczesne pole walki stawia wysokie wymagania siłom zbrojnym w zakresie zdolności zapewnienia wojskom własnym swobody ruchu i manewru, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych.  Innowacyjne rozwiązania brytyjskiej firmy FAUN wychodzą naprzeciw tym wymogom. Aluminiowe systemy TRACKWAY to:

PANELOWE POKRYCIA DROGOWE DLA POJAZDÓW CIĘŻKICH (HGMS)

Heavy Ground Mobility System (HGMS) to wykonane z aluminiowych paneli 50 m pokrycie drogowe zaprojektowane z myślą o zapewnieniu swobody ruchu pojazdom kołowym i gąsienicowym o masie do MLC 70. HGMS jest modułowym systemem stosowanym do pospiesznego urządzania dróg na przełaj, dojazdów do przepraw mostowych. Pokonanie trudnego – nieprzejezdnego terenu z wykorzystaniem HGMS staje się łatwiejsze i to z małym nakładem wysiłku ludzkiego. System stosowany może być w różnych warunkach klimatycznych, również przez układ pozamilitarny do działań ewakuacyjno-ratowniczych. Istnieje możliwość jego dzielenia oraz łączenia w dłuższe odcinki

ELASTYCZNE POKRYCIA DROGOWE DLA POJAZDÓW ŚREDNICH (MGMS)

Medium Ground Mobility System (MGMS) to wykonane z aluminiowych paneli pokrycie drogowe zaprojektowane z myślą o zapewnieniu swobody ruchu i manewru pojazdom kołowym i gąsienicowym  o masie do MLC 30.  Konstrukcja i zasada rozkładania i zwijania jest równie łatwa jak w przypadku HGMS. Stosując pokrycie MGMS przekraczanie przez pojazdy o masie do MLC 30  rejonów podmokłych, bagnistych, bezdroży staje się łatwe i sprawne.

Do transportu oraz do rozkładania i zwijania pokrycia stosowane mogą być pojazdy o napędzie 6×6 lub pojazdy 4×4 z systemem DROP/PLS (hakowy system samozaładowczy) lub pojazdami HDS (wyposażone w żuraw).

Pokrycia MGMS znajdują zastosowanie zarówno w operacjach militarnych, działaniach ewakuacyjno-ratunkowych jak również wielu innych przedsięwzięciach jak na przykład: budowa tymczasowych  parkingów i dróg dojazdowych do wszelkiego rodzaju uroczystości i imprez masowych.

Produkt objęty serwisem

MATY ALUMINIOWE DO BUDOWY LĄDOWISK DLA ŚMIGŁOWCÓW (HLM)

Maty Lądowisko dla śmigłowców pozwalają ekspedycyjnym siłom zbrojnym oznaczyć bezpieczne lądowiska dla śmigłowców, których zadaniem jest obsługa wysuniętych baz operacyjnych (FOB), dokonywanie niezbędnych konserwacji lub dostarczanie zapasów. HLM produkowany przez FAUN tłumi wzbijanie się kurzu oraz ciał obcych, zapewniając bezpieczeństwo pilotowi oraz załodze, a także sprzętowi. Panele HLM firmy FAUN są dostępne w wielu wariantach – aby sprostać wszelkim wymaganiom stawianym przez rozmaite siły zbrojne. Panele HLM transportowane są na paletach NATO, są łączone w modułach i mogą zostać błyskawicznie rozłożone.

HLM jest zabezpieczony i może być używany nawet przez bardzo krótki czas (jeden dzień), a także jako instalacja stała. HLM może być budowany w wielu rozmiarach oraz konfiguracjach. HLM jest produktem wielokrotnego użytku i w 100% podlega recyklingowi.

W ofercie firmy MEGMAR znajdują się również pozostałe rodzaje paneli TRACKWAY:

Rapid Runway Repair System (RRR) – panele służące do błyskawicznej naprawy uszkodzonej drogi startowej;

Aircraft Landing Mat (ALM) – błyskawicznie układane aluminiowe drogi startowe przeznaczone dla różnego rodzaju statków powietrznych;

UAV Landing Mat (ULM) – błyskawicznie układane aluminiowe drogi startowe przeznaczone dla bezzałogowych statków powietrznych.

Materiały dodatkowe