Rozwiązania przedszpitalnej opieki medyczno-ratowniczej (PCS)

Kluczowe cechy produktu systemu Pre-Hospital Care Solutions to:

  • Podejście „pod klucz” – producent PCS, firma Survitec, ściśle współpracuje z ponad 50 indywidualnymi dostawcami wyposażenia medycznego w celu połączenia ich produktów w najbardziej zaawansowany, gotowy do użycia na polu walki wojskowy system medyczny, dostępny obecnie na świecie. Takie podejście zdejmuje z końcowego użytkownika kwestie obciążenia logistycznego związanego z utrzymaniem sprawności i kompletności systemu.
  • System został zaprojektowany i poddany szczegółowej kontroli przez zespół byłych żołnierzy Sił Specjalnych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, posiadających wieloletnie doświadczenie wojskowe. Zespół ekspertów ściśle współpracuje z użytkownikiem końcowym, aby docelowy system spełniał jego dokładne wymagania. Każda armia posiada swój własny sposób działania w ramach indywidualnych protokołów i funkcjonujących poziomów wyszkolenia. Dlatego też firma Survitec zapewnia indywidualne dopasowanie rozwiązań PCS, bez stosowania podejścia uniwersalnego dla wszystkich. Docelowe rozwiązanie powinno być zatem wypracowane wspólnie z paramedykami Sił Zbrojnych danego kraju i/lub konkretnego użytkownika.
  • Firma Survitec zarządza precyzyjnym nadzorem konfiguracji systemu, zapewniając takie funkcje, jak dopilnowywanie terminów przydatności (resursów) czy też modernizacja wdrożonego wyposażenia, w celu zapewnia końcowemu użytkownikowi możliwości korzystania z najnowszych dostępnych rozwiązań.
  • Wieloetapowe procesy kontroli i zapewniania jakości gwarantują, że każdy pakiet/zestaw jest za każdym razem spakowany w ten sam sposób. Dzięki temu użytkownik końcowy ma pewność, że otwierając pakiet/zestaw dokładnie wie, co w nim jest i gdzie tego szukać. Ma to istotne przełożenie na podniesienie efektywności poprzez redukcję czasu niezbędnego do udzielenia pomocy na polu walki.
  • System został zaprojektowany i stworzony z myślą o wzajemnej wymienności dostarczanych pakietów i elementów. Jego modułowość gwarantuje krytyczną interoperacyjność sprzętu wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Modułowa konstrukcja wpływa także w istotny sposób na podniesienie efektywności procesu szkolenia, które jest jednym z najważniejszych elementów w systemowym podejściu do zagadnień związanych z niesieniem pomocy poszkodowanym w warunkach bojowych.

Wprowadzenie wytycznych TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC – TC3), tj. taktycznej pomocy rannym na polu walki pozwoliło na zredukowania śmiertelności na polu walki do 3%.

Materiały dodatkowe