X-LECIE WOJSK SPECJALNYCH

24 maja br. w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyły się uroczystości X-lecia powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych.

Na zaproszenie organizatorów w obchodach Święta udział wzięli przedstawiciele naszej firmy Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.

W przededniu uroczystych obchodów uczestniczyliśmy  w międzynarodowej konferencji naukowej  „Cyberspace – opportunities, threats and challenges for Special Operations Forces”, która została przeprowadzona we współpracy ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuki Wojennej.

W dniu 24.05.2017r. w trakcie uroczystego apelu w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych  – dowódca komponentu gen. bryg. Wojciech Marchwica podsumowując okres minionej dekady dziękował za służbę na rzecz budowy i rozwoju Wojsk Specjalnych zarówno wszystkim kolejnym dowódcom jak i żołnierzom dowództwa i podległych jednostek Wojsk Specjalnych.

Z okazji jubileuszu X -lecia powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych wybito pamiątkowy medal. Jego pierwsze egzemplarze zostały wręczone zasłużonym żołnierzom i zaproszonym na uroczystość gościom, którzy swoimi działaniami wspierali proces budowy współczesnych wojsk specjalnych.

Bezpośrednio po uroczystym Apelu na terenie kompleksu koszarowego w Pychowicach dokonano otwarcia Sali Tradycji Wojsk Specjalnych.

Obchody X -lecia zakończył patriotyczny koncert i żołnierski festyn.