Odpowiedzialność społeczna

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie

Cytat z pani Elżbiety
Cytat z pani Elżbiety
Cytat z pani Elżbiety

Oodpowiedzialność społeczna i działalność charytatywna zajmują szczególne miejsce na liście naszych priorytetów. W miarę możliwości wspieramy innych. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi; w szczególności czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników.

Certyfikat 1: Koncesja nr B-023/2011 na obrót specjalny

Sierpień 2011 r.: MSWiA udzieliło firmie na okres 50 lat koncesji nr B-023/2011 na wytwarzanie i obrót bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym na terenie RP.

C1

Certyfikat 2: Koncesja URE na obrót paliwami ciekłymi

Marzec 2006 r.: Urząd Regulacji Energetyki udzielił firmie Megmar Logistics & Consulting Elżbieta Maślarz, na okres 10 lat, koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

C2

Certyfikat 3: Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nr 1159H

Maj 2006 r.: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji  nadało firmie Megmar Logistics & Consulting Elżbieta Maślarz, Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nr 1159H.

C3

Certyfikat 4: Świadectwo Wiarygodności Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia

Kwiecień 2013 r.: Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia potwierdził wiarygodność naszej firmie dla potrzeb współpracy z NSPA.

Certyfikat 5: Certyfikat systemu AQAP 2110:2009

Marzec 2015  r.: Firma przeszła z wynikiem pozytywnym audit systemu AQAP 2110:2009 w zakresie nadzoru nad projektowaniem, modernizacją i wytwarzaniem oraz dostawą i serwisem wyrobów, systemów i technologii o przeznaczeniu cywilnym, wojskowym i policyjnym. Certyfikat nr 801/A/2015.

C5

Certyfikat 6: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008

Marzec 2015  r.: Firma recertyfikowała wdrożony i certyfikowany po raz pierwszy w 2012 r. System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 – Certyfikat nr 801/S/2015.

C6

Certyfikat 7: Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli

Marzec 2015  r: Firma przeszła z wynikiem pozytywnym audyt Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Certyfikat nr 801/W/2015.

C7

Certyfikat 8: Kancelaria tajna. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia

W swojej strukturze firma posiada pion ochrony – kancelarię tajną. Pracownicy firmy są uprawnieni do dostępu do informacji o klauzulach poufne, tajne i ściśle tajne. Świadectwo nr 30/II-88/ŚT/WIII/2012.

C8

Certyfikat 9: Certyfikat TRACE

Wrzesień 2015 r.: Zakończona została weryfikacja firmy przez wywiadownię gospodarczą. Wiarygodność firmy potwierdza przyznany certyfikat.

C9

Pamiętamy skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie. Dlatego jesteśmy szczególnie otwarci na wspieranie lokalnych inicjatyw oraz pomoc przy promowaniu naszego miasta i jego utalentowanych mieszkańców.