Akustyczna sonda profilująca PABLO Iridium®

Akustyczna sonda profilująca PABLO Iridium® została zaprojektowana i przebadana pod kątem pomiaru środowiskowego akustycznego szumu otoczenia w celu wykrycia obecności ssaków morskich i oceny wpływu zanieczyszczenia hałasem. Ponadto, można ją wykorzystać do wykrywania zasobów podpowierzchniowych oraz zastosowań wojskowych.

PABLO gromadzi profile akustyczne w celu analizy propagacji dźwięku w pierwszych 1 000 m głębokości oceanu. Skonfigurowany do codziennego zbierania danych, PABLO ma długą żywotność, działając przez blisko rok wykonując 300 profili nazywanych cyklami okien akustycznych.

Materiały dodatkowe