WIZYTA PANA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY NA XXVII MSPO

Wizyta Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach przeszedł już do historii. Jednak dla Firmy MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING pozostanie na długo w pamięci. Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia Targów była wizyta na stoisku naszej Firmy, Pana Prezydenta RP Andrzeja DUDY.

W trakcie zwiedzania naszej ekspozycji, duże zainteresowanie Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP wzbudził system wirtualnej wieży kontroli ruchu lotniczego prezentowanej przez przedstawicieli producenta – firmę FREQUENTIS, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę.

WIRTUALNA WIEŻA KONTROLI LOTÓW firmy FREQUENTIS umożliwia zdalne realizowanie usług kontroli lotów z dowolnej lokacji geograficznej, wykorzystując zestaw różnorodnych lokalnych kamer w technologii dziennej i podczerwieni, w tym zaawansowanych rozwiązań do śledzenia i przetwarzania obrazu oraz nadzoru w celu zapewnienia kontrolerom ruchu lotniczego wymaganej świadomości sytuacyjnej do bezpiecznego nadzorowania lotnisk.
Zastępując widok „za oknem” zaawansowanym systemem wizualizacji, podnosimy poziom świadomości sytuacyjnej nie tylko dzięki lepszej widoczności w praktycznie każdych warunkach atmosferycznych, ale zapewniamy także bezpieczeństwo personelu wojskowej kontroli ruchu lotniczego, ponieważ może wykonywać swoje obowiązki bezpiecznie z oddalonej od lotniska lokalizacji.
W 2018 r. Departament Obrony USA wybrał technologię WIRTUALNEJ WIEŻY KONTROLI LOTÓW firmy FREQUENTIS do wsparcia działań Sił Powietrznych USA.

Obecność Pana Prezydenta RP jest wielkim wyróżnieniem i uznaniem działalności naszej Firmy na rzecz umacniania obronności kraju i wkładu w modernizację Sił Zbrojnych RP.