Zakończenie I Etapu – dostawy bomb odłamkowo – burzących OFAB 250 – 270

Zakończyliśmy I Etap umowy zawartej z Insepktoratem Uzbrojenia. Przedmiotem Umowy zawartej we wrześniu 2016 była dostawa w latach 2016 i 2018 bomb odłamkowo – burzących OFAB 250 – 270, jako uzbrojenia dla eksploatowanych w Siłach Zbrojnych samolotów Su-22.

Umowę wieloletnią z dostawą w 2016 i 2018 podpisano z Szefostwem Techniki Lotniczej Inspektoratu Uzbrojenia. Miejscem dostawy wyrobów jest 1. Regionalna Baza Logistyczna Wałcz – Skład Toruń.

Bomba odłamkowo – burząca OFAB 250 – 270 przeznaczona jest do niszczenia sprzętu wojskowego, transportów kolejowych, urządzeń przemysłowych oraz rażenia siły żywej nieprzyjaciela.