URZĄDZENIA DO POMIARU STANU NAWIERZCHNI HAWKEYE FIRMY ARRB

SYSTEM HAWKEYE 1000

1System Hawkeye 1000 obejmuje gamę produktów oferujących mobilne rozwiązania w zakresie rejestracji video oraz gromadzenia danych o profilu nawierzchni. Urządzenie stosuje się do wykonywania standardowych pomiarów monitorujących stan nawierzchni, kontroli jakości oraz oceny bezpieczeństwa drogowego. Niski koszt urządzenia Hawkeye 1000 Series sprawia, iż jego zakup może być idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym jednocześnie integrację z pozostałymi produktami serii Hawkeye.

System Hawkeye 1000 składa się z:

H1000 Digital Laser Profiler – ekonomiczny przenośny system zapewniający dokładne i powtarzalne pomiary wzdłużne nawierzchni, pomiar wskaźnika nierówności IRI i innych wskaźników oraz makrotekstury w formacie SMTD (Sensor Measured Texture Depth) lub MPD (Mean Profile Depth). System montowany na haku kulowym zawiera osprzętowanie laserowe, DMI (przetwornik odległości), laptop oraz oprogramowanie do przetwarzania danych. System lasera mierzy profil pojedynczej lub podwójnej ścieżki kół przy pomocy akcelerometrów oraz 2 precyzyjnych czujników laserowych. Obliczanie profilu wzdłużnego oraz nierówności zgodne są z ASTM E950, ASTM E1926, AASHTO PP37. Pomiary makrotekstury (SMTD) zgodne są z brytyjskim TRL, Rep 639, natomiast pomiary makrotekstury (MPD) zgodne są z normami ASTM E1845 i ISO 13437.

H1000 Digital Imaging System – ekonomiczny przenośny system, który zapewnia szerokokątne, dokładne i skalibrowane obrazowanie uzyskiwane także przy dużych prędkościach. Kamera o wysokiej rozdzielczości montowana jest po wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu pomiarowego. Kamera może zostać skalibrowana tak, aby umożliwić pomiar odtwarzany na ekranie. W połączeniu z modułem GPS możliwy jest odczyt współrzędnych zasobów drogowych.

H1000 DUO – składa się z profilera posiadającego pojedynczy lub podwójny laser oraz kamery montowanej na tablicy rozdzielczej, która umożliwia gromadzenie danych o profilu wzdłużnym, nierównościach oraz makroteksturze, w powiązaniu z obrazami mierzonych miejsc.

SYSTEM HAWKEYE 2000

5SYSTEM HAWKEYE 2000

System Hawkeye 2000 firmy ARRB to zestaw profesjonalnych i wyspecjalizowanych urządzeń pomiarowych stosowanych w drogownictwie. System ten może być montowany na dowolnym pojeździe pomiarowym. Modularna budowa umożliwia pełną skalowalność i dobór elementów wedle potrzeb klienta – w przypadku konieczności rozbudowy systemu.

System Hawkeye 2000 to w pełni profesjonalne narzędzie o szerokim zastosowaniu. Zestaw składa się z:

Hawkeye 2000 Digital Laser Profiler (DLP) konfigurowany z pomocą różnych czujników umożliwiających gromadzenie danych dotyczących parametrów równości nawierzchni: IRI, Ride Number (RN), głębokości kolein, średniej głębokości profilu (MPD), głębokość tekstury mierzona sensorycznie (SMTD) oraz inne indeksy.

System posiada zamontowaną na pojeździe belkę pomiarową, w której umieszczone są czujniki pomiarowe i lasery, a także akcelerometry rozmieszczone zgodnie z preferencjami użytkownika. Dla pomiarów poprzecznych istnieje możliwość zainstalowania laserów z boku pojazdu dla zapewnienia, że ogólne wymiary fizyczne belki pomiarowej nie wykraczają poza maksymalną dozwoloną szerokość pojazdu. System jest zintegrowany z GPS-em oraz kamerami video.

Hawkeye Automatic Crack Detection (ACD) system umożliwia automatyczną detekcję spękań oraz ewaluację kolein i innych cech nawierzchni drogowych. System składa się z dwóch wysokiej jakości jednostek laserów 3D zamontowanych z tyłu pojazdu pomiarowego, pionowo ponad powierzchnią drogi. Na każdą z jednostek składa się laser rozproszony o dużej mocy oraz kamera 3D.

Hawkeye 2000 Series Asset View Digital Imaging System (DIS) system do gromadzenia danych video dla obrazowej identyfikacji oraz precyzyjnego lokalizowania cech nawierzchni.

Hawkeye 2000 Series Pavement View Digital Imaging System (DIS) jest wyspecjalizowanym systemem gromadzenia danych video dla obrazowej identyfikacji lokalizowania spękań oraz zniszczeń nawierzchni.

Hawkeye 2000 Gipsi-Trac Geometry Package jest systemem, który wykorzystuje czujniki oraz odbiornik GPS do gromadzenia informacji o geometrii drogowej.

Technologia LiDAR jest powszechnie stosowana przy pomiarach geograficznych i w podobny sposób jest wykorzystywana do pomiarów drogowych. System wykorzystuje laser rotacyjny, który rejestruje odległości w celu wytworzenia trójwymiarowego obrazu drogi oraz jej otoczenia.

Hawkeye 2000 Mobile Line Reflectivity system mierzący widoczność białych i żółtych poziomych oznaczeń drogowych w nocy, w warunkach suchych. Jednocześnie mierzy kontrast przy świetle dziennym.

6OPROGRAMOWANIE HAWKEYE

Oprogramowanie Hawkeye firmy ARRB oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania do przeglądania oraz analizy danych pomiarów drogowych. Jest odpowiednie zarówno dla produktów serii Hawkeye 1000, jak i Hawkeye 2000.

Oprogramowanie Hawkeye Onlooker Live – Acquisition jest interaktywnym interfejsem do kontroli danych w czasie rzeczywistym, z pomocą którego możemy kontrolować oraz monitorować wszystkie systemy Hawkeye równocześnie.

Oprogramowanie Hawkeye Processing Toolkit – jest biurowym narzędziem do przetwarzania, analizy oraz tworzenia raportów, wykorzystywanym w celu dokładnego przetwarzania wszystkich parametrów. Łatwy w obsłudze interfejs posiada przeglądarkę obrazów oraz scentralizowaną bazę danych do przeglądania danych pomiarowych.

Hawkeye Data Viewer jest programem biurowym, który umożliwia zaawansowaną ocenę terenu z wykorzystaniem zoomu oraz narzędzi pomiarowych służących do przeglądania przetworzonych danych. Posiadanie zapisów obrazowych zmniejsza potrzebę inspekcji terenowych.

Produkt objęty serwisem
  • Zainteresowany? Napisz do nas!

  • Nie tego szukasz?

Materiały dodatkowe