MOST WSPARCIA LOGISTYCZNEGO MABEY

Most wsparcia logistycznego Mabey

Konstrukcja mostu wsparcia logistycznego (LSB) Mabey jest doskonałą konstrukcją  do zastosowania w działaniach militarnych na potrzeby sił zbrojnych do zapewnienia swobody ruchu na drogach manewru, dowozu i ewakuacji jak również do zastosowania w działaniach akcji humanitarnych przy usuwaniu skutków katastrof – głównie do ulepszania/wzmacniania obiektów na zniszczonych drogach  w celu zapewnienia swobody ruchu wszelkiemu  sprzętowi wojskowemu i ratunkowo-ewakuacyjnemu. Most LSB jest wzbogaconą wersją mostu Mabey Kompakt 200 Super. Jest to standardowa, stalowa, modułowa konstrukcja mostowa zaprojektowana w sposób umożliwiający jej montaż zarówno  jako obiektów stałych jak i tymczasowych. Konstrukcja mostu wsparcia logistycznego zapewnia jej szybki i stosunkowo prosty montaż. Zastosowano w niej kilka dodatkowych udogodnień konstrukcyjnych celem spełnienia dodatkowych wymagań wojskowych. Zastosowano między innymi  regulowane rampy jak i dodatkowe kraty i belki brzegowe.

Most zapewnia przeprawę sprzętu wojskowego o klasie obciążenia MLC 80/110. Dodatkowe elementy, kratownice brzegowe, belki oraz poprzecznice  występujące w komplecie mostu umożliwiają jego budowę na brzegu o ograniczonej nośności. Regulowany system ramp zapewnia łagodny wjazd
i zjazd na mostu, również  najcięższym jednostkom sprzętu wojskowego i pojazdów cywilnych
z niewielkim prześwitem. Wszystkie elementy mostu mogą być transportowane pojazdami z hakowym systemem załadowczym  DROPS/PLS lub w kontenerach ISO. Możliwy jest transport śmigłowcami jako ładunki podwieszone. Konstrukcja umożliwia budowę mostów  wieloprzęsłowych na podporach pływających o dowolnej długości.

Materiały dodatkowe