MOBILNE SYSTEMY OSTRZEGANIA O OBLODZENIU

SYSTEMY OSTRZEGANIA O OBLODZENIU

Systemy ostrzegania o oblodzeniu firmy ASFT charakteryzują się wysoką jakością, dokładnością i innowacyjnością.

Systemy wyposażone są w aktywne sensory, które nie muszą być kalibrowane z jakimikolwiek środkami do odladzania.

System ostrzegania o oblodzeniu jest systemem otwartym, dzięki czemu mogą być podłączane do niego dowolne czujniki, także innych producentów.

Firma ASFT oferuje także stacje pogodowe.

FRENSOR – AKTYWNY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY ZAMARZANIA

Aktywny czujnik temperatury zamarzania Frensor podgrzewa i ochładza płyn z drogi startowej lub jezdni, aby ustalić dokładną temperaturę zamarzania, niezależnie od składu płynu (środka odladzającego i innych zanieczyszczeń). Pozwala to na dokładne określenie miejsca i czasu, gdzie należy zastosować środki odladzające. Wykorzystując ten system, można zmniejszyć zapotrzebowanie na preparaty odladzające nawet o 30%!

Frensor to opatentowane rozwiązanie, przeznaczone do określania dokładnej temperatury zamarzania na jezdniach oraz drogach startowych.

W czasie przymrozków odladzanie infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Bez względu na użyte środki odladzające, z czasem zostaną one rozwodnione i zaistnieje konieczność ich ponownego użycia.

Ponieważ – w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa – ponowna aplikacja następuje zazwyczaj wcześniej niż później, skutkuje to nadmiernym zużyciem kosztownych i nieprzyjaznych dla środowiska substancji odladzających.

Produkt objęty serwisem

FRENSOR – WSZECHSTRONNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Firma ASFT jest jedyną firmą, która oferuje Frensor w wersji stacjonarnej, mobilnej oraz przenośnej. Podstawowe funkcje poszczególnych wersji są takie same, jednak różni je zastosowanie oraz sposób prezentowania wyników pomiarów.

FRENSOR MOBILNY

Za pomocą systemu Frensor w wersji mobilnej możliwe jest przeprowadzenie mapowania temperatury zamarzania całego obszaru operacyjnego. Rezultat w postaci mapy prezentuje temperatury zamarzania oraz temperatury nawierzchni badanego obszaru. Dane te mogą być następnie wykorzystane do określenia ilości środków odladzających jakie muszą być użyte na poszczególnych odcinkach dróg publicznych i dróg startowych.

FRENSOR STACJONARNY

Za pomocą systemu Frensor w wersji stacjonarnej można uzyskać dane przedstawione na wykresie obrazującym zmiany temperatury nawierzchni i zamarzania w czasie. Informacje te wykorzystuje się do prognozowania kiedy należy użyć środków odladzających, lub co ciekawsze, kiedy nie ma takiej potrzeby, ze względu na wystarczającą ochronę drogi startowej.

FRENSOR PRZENOŚNY

Przenośna wersja Frensor, tzw. FBoX, to autonomiczny system detekcji temperatury zamarzania, wykorzystywany do ręcznego zbierania i analizowania danych w dowolnym miejscu.

  • Zainteresowany? Napisz do nas!

  • Nie tego szukasz?

Materiały dodatkowe

  • BROSZURA PDF

    Czujnik warunków na drodze i pasie startowym Frensor MK II.

  • BROSZURA PDF

    Czujnik Frensor – szczegółowe informacje w języku angielskim.